Sedan godkännandet av Det Missionerande Kopimistsamfundet har flera kopimister hört av sig och frågat ifall det är möjligt att viga sig kopimistiskt inom samfundet.

Efter att har hört med olika kopimister insåg vi att det finns en stor efterfråga från den kopimistiska gemenskapen att kunna viga sig kopimistiskt.

I februari ansökte därför Det Missionernade Kopimistsamfundet om vigselrätt hos Kammarkollegiet. Vi, i likhet med andra grupperingar av troende, vill kunna utföra denna heliga akt.

Rätten för människor att viga sig är en symbol för att skapa redundans i den ständiga kopieringsprocessen.

Kammarkollegiet avslog nyligen vår ansökan på grundval av att Det Missionerande Kopimistsamfundet endast har funnits som formell entitet i 18 månader. Vi, menar de, inte uppfyller kravet på varaktighet.

Det Missionernade Kopimistsamfundet har inget annat val än att vänta i några fler månader för att göra en ny ansökan.

Tron står inte i motsats till förnuftet utan snarare utanför, inom, över, under, runt om och bortom den.

Den kopimistiska tron spränger gränserna som knapphet och brist begränsar människan med. Kopiera och sprid för överflöd åt alla.

Allt av alla till alla – vi har fått av alla och ger tillbaka till alla.

 

Kopiera och spird.