Vår tro

codeFrån alla till en och från en till alla – och sedan tillbaka – utbyte utan början och utan slut. Allt till allas glädje och allas glädje av allt. Inga privilegier, ingen utanför – alla är med. Varje troende har all kunskap – all kunskap sprids av varje troende till alla människor utan undantag. Starta exponentiell kaskad.

Våra motståndare, de som vill begränsa kunskap, vill förstöra internet, därför att internet är kommunikation och kommunikation sprider kunskap. Vi älskar internet, men måste räkna med att det stängs. Alla troende kan, efter var och ens förmåga finna andra vägar än internet att kopiera och sprida. Alla medel utom våld och förstörelse av fysisk egendom är tillåtna.

Varje troende sprider budskapet autonomt och suveränt, ensam eller i grupp.

Det kopimistiska uppdraget bygger på ett par grundläggande axiom, som i sin tur kan härledas tillbaka till vårt starka värnande av informationsvärdet, det värde som all information, i sig självt, besitter, oavsett vad informationen har för egenskaper. Eftersom information och informationsvärde är så heligt för oss erkänner kopimister följande axiom:

  • Kopiering av information är etiskt rätt.
  • Spridande av information är etiskt rätt.
  • Remixande är en heligare typ av kopiering än den perfekta, digitala kopieringen, då remixande är korskopiering av en mångfald av information.
  • Att kopiera eller remixa information som förmedlats av en annan person ses som en akt av respekt och ett starkt uttryck för acceptans och kopimistisk tro.
  • Internät är heliga.
  • Kod är lag.

Dessa är de grundaxiom som kopimismen bygger på, och kopimistsamfundets medlemmar, kopisterna, samt kopimistsamfundets religiösa talespersoner, oparna, dedikerar sina liv till att leva enligt dessa regler. I ögonen av en kopist eller op lever man bara rätt om man helgar dessa religiösa fundament.

Opar (Präst)

Oparnas primära uppgift är att leva enligt kopimismens värdegrund. Deras sekundära uppgift är att bistå andra kopimister i att leva enligt kopimismens värdegrund. Deras tertiära uppgift är att aktivt påverka sin omvärld till att bli mer kopimistisk.

Att bli kopimist

Alla som känner igen sig i den kopimistiska tron är i grund och botten kopimister, men för att bli en medlem i Det Missionerande Kopimistsamfundet behöver man genomgå en rit. Man meddelar sina personuppgifter till kopimistsamfundet, sedan ska man på något sätt kopiera kopimistsamfundets symbol med syftet att gå igenom inträdesriten. Man kan bara bli kopimist om man bekänner sig till kopimistsamfundets grundläggande trosfundament som presenteras i detta dokument. Man kan både ladda ner den från kopimistsamfundets server, rita av den, eller skicka en kopia till en vän. Alla kopieringar är möjliga. Faktum är att om du läser det här från vår internetsida räcker det med att uppdatera browsern för att ladda ner en kopia av vår logga från toppen av sidan.

Symbolik

Kopimistsamfundets symbol är en pyramid med bokstaven K inuti. Det är den symbol som man refererar till som kopimistsamfundets symbol. Det är, dock, helt tillåtet att avbilda och kopiera vilken symbol som helst och kalla den kopimistsamfundets symbol, men den kan då inte användas i de mer formella sammanhang som samfundets riter kräver. Till exempel när man ger op, när en op håller kopyacting eller när man blir kopimist.

Olika representation av kopieringstillfällen, som represenationer av knappkombinationen ‘ctrl-C+ctrl-V’ är djupt heliga, och ska därför behandlas som heliga symboler. Likaså är slagorden ‘Kopiera och sprid!’, ‘Vi är många’ och ‘Multiplikation skapar mäktiga mängder’ och dess represenation heliga.

Samverkanspunkter

Samverkanspunkterna är heliga platser som bör fredas från antikopimistiska handlingar och våld. Till samverkanspunkt görs en lokal när en op kopierar den heliga kopimi-pyramiden på platsen och uttalar frasen ”Härmed gör jag denna lokal till en samverkanspunkt. Kopiera och sprid!”. Samverkanspunkter kan finnas både på internät och utanför internät. Den heliga kopimist-pyramiden bör alltid vara närvarande i samverkanspunktrummet.