Please translate and paste the links in the comment field.

Kopimi myntades som begrepp i början av 2000-talet på piratbyråns forum. Kopimi, från engelskans “copy me”, innebär en uppmaning att kopiera. Kopimi är beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras. För oss är frågan om friheten att kopiera inte politisk, utan mycket djupare än så.

Kopimistsamfundet tror inte på gudar eller övernaturliga krafter. Livet som vi känner det uppstod med DNA-molekylens förmåga att duplicera sig. Den processen är det mest grundläggande elementet i livets natur, och DNA är egentligen enbart en informationsbärare, en följd av molekylsegment som bestämmer vilka vi blir. Kopiering är själva förutsättningen för celldelningen och livet i den form vi känner det.

Kopieringen är fundamental för livet och pågår konstant överallt omkring oss. Delad information ger nya perspektiv och är upphov till nytt liv. Vi känner en andlig koppling till den skapade kopian.

Ett viktigt inslag i vår kyrka är det missionerande budskapet. Från alla till en och från en till alla – och sedan tillbaka – utbyte utan början och utan slut. Allt till allas glädje och allas glädje av allt. Ingen utanför – alla är med. Varje troende har all kunskap – all kunskap sprids av varje troende till alla människor utan undantag. Starta exponentiell kaskad.

Precis som språk är kulturyttringar olika sätt att kommunicera, ett grundläggande verktyg för de flesta sociala djur. Precis som det talade språket utvecklas kulturen genom att den sprids. Det går inte att skilja spridandet av kultur från själva skapandeprocessen eftersom det i princip är samma sak. I likhet med språket blir kultur meningslös och dör ut om den inte sprids. Att kopiera är att skapa. Att skapa är att kopiera. Att något uppstår ur tomma intet är en absurd idé.

Det Missionerande Kopimistsamfundet ansökte om att bli ett registrerat trossamfund för att vi förtjänar samma erkännande och respekt som andra trosinriktningar. Inom kort kommer vi även att ansöka om vigselrätt, samt om statsbidrag för att bygga ut vår verksamhet.

Vi människor vill alltid ha svar på de svåra frågorna. Kopimismen är en trosinriktning som försöker besvara den existensiella frågan; vad är meningen med livet? Vi tror att svaret står att finna i kopiering, spridning och remixande av information.

Kopiera och sprid.