In english below.

Sveriges paradis borde vara världens paradis

Idag skriver ett antal antikopimister brännande ord på Svenska Dagbladets debattsida. Deras ord är hätska och bär våld med sig. De uppmuntrar till häxbränning av information och en skrämmande och internetfientlig primitivism.

De kallar Sverige för “piraternas paradis”. Vi tycker att det är problematiskt. Paradiset bör ej ha gränser. Vi uppmuntrar Sveriges regering och utrikesdepartement att utveckla en plan för att exporta Sveriges piratsuccé till resten av världen genom mellanstatliga organisationer och bistånd, så att alla världens folk kan leva i kopiering, internet och kärlek.

Vi välsignar alla som är med och bygger upp piratkopieringens paradis varje dag, från sina hemdatorer och sina servrar, från sina mobiltelefoner och sina läsplattor. Kopiering är heligt.

Kopiera och sprid!

Sverige är fortfarande piraternas paradis

The swedish paradise should be a global paradise

Today, a debate article was published in one of Swedens national newspapers by several antikopimists. The words were burning with hatred and hostility. They encourage persecution of information and an alarming primitivism filled with reactionary anti-internet propaganda.

They refer to Sweden as the “pirates paradise”. We think that Sweden being the pirate paradise is problematic. The paradise shouldn’t have borders. We encourage the swedisg government and foreign department to draw up a plan to export the swedish pirate success through intergovernmental organizations and foreign aid, so that all the people of the world can live in copying, internet and love.

We bless everyone who’s building the paradise of pirate copying every day, through their personal computers and servers, through their mobile phones and their pads. Copy is holy, copy is right.

Copy and seed!
Sverige är fortfarande piraternas paradis“, translated