Regeringsformen, 2 kap. 1§: “Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad[…] religonsfrihet: frihet att ensam  eller tillsammans med andra utöva sin religion.”

En religion är ett trossystem med ritualer.
Det missionerande kopimistsamfundet är ett svenskt trossamfund som tror på att kopiering och spridning av information är det finaste som finns. Att få sin information kopierad är ett tecken på uppskattning, på att man tycker att någon har gjort något bra.

  • All kunskap åt alla
  • Sökandet efter kunskap är heligt
  • Spridandet av kunskap är heligt
  • Skyddande av kopieringsakten

Läs mer under det missionerande budskapet.

Alla människor borde ha tillgång till all information som har producerats. Ett gigantiskt kunskapslyft för mänskligheten.

Genom historien har olika grupper runt om i världen blivit förföljda av förtryckare. Man har då tagit sin tillflykt i religionen och önskat sig en fredad samvaro. Utan hot och trakasserier.

I vår tro är kommunikation heligt. Kommunikation ska respekteras. Det är en direkt synd att övervaka och avlyssna människor.

Den absoluta tystandsplikten är helig inom det missionernade kopimistsamfundet.

I den enskila själavården och bikten med det missionernade kopimistsamfundets präster är prästerna skyddade enligt svensk lag av absolut tystandsplikt.


Upphovsrättsreligionen är vår absoluta motsats – missunnsamhet och informationsbegränsning satt i system.

 

Vi utmanar alla missunnsamma människor – de flesta som sitter på makt, och som får sin makt genom att begränsa människors liv och frihet. Det de helst av allt vill begränsa är kunskap. Vi måste stålsätta oss inför deras hat och angrepp.