kopimi

kopimi

This user hasn't shared any profile information

Posts by kopimi

2: Det blir aldrig som man tänkt sig, men ofta bra ändå

0

Stora saker blir nästan aldrig som man hade tänkt sig, men ofta blir de bra ändå. I våra vardagsliv kan vi bestämma fritt vilken färg vi ska ha på gardinerna och vad vi ska äta till middag, och känna oss ganska säkra på att det blir som vi hade bestämt. Men de stora sakerna i livet: var vi kommer jobba, vilka vänner vi får, vem vi gifter oss med, är till synes mest styrda av slumpen.

När vi tittar tillbaka ser vi ofta att om vi inte hade råkat ha just den där konversationen där och då, då hade vårt liv tagit en annan bana. Vi kan göra hur mycket planer vi vill för framtiden, men vad vi än tror kommer det inte bli exakt så. Vi har mycket liten möjlighet att förutsäga vad som blir de långsiktiga konsekvenserna av våra beslut och handlingar, hur mycket vi än försöker.

När vi ser på de sju milstolparna i mänsklighetens historia kan vi se att samma sak gällde för dem. De individer som gjorde de olika upptäckterna hade inte en aning om vad de faktiskt skulle leda till.

Vi kan förstås inte veta exakt vad uppfinnarna av elden, språket, kulturen och skriftspråket tänkte och trodde, men vi kan ändå vara säkra på att de inte kunde föreställa sig att det skulle leda till en värld där folk bodde i höghus och försörjde sig på att designa ringsignaler istället för att samla och jaga. Men så blev det.

När Gutenberg satte ihop sin tryckpress i slutet av 1400-talet var det för att trycka biblar på latin, och slippa alla de fel som smög sig in i texterna när de kopierades för hand. Han såg framför sig en tid då Guds ord skulle predikas mer på samma sätt överallt, tack vare bättre kopior av bibeln och andra auktoritativa texter.

I verkligheten blev det tvärtom. Bara några decennier efter att den första tryckpressen hade sett dagens ljus, använde en präst vid namn Martin Luther den till att publicera både teser och en bibel som var översatt till folkspråk istället för latin. Det lade grunden för en ny variant av kristendomen, som senare kom att ytterligare förgrenas med det tryckta ordets hjälp. Den kristna gudens budskap skulle aldrig mer komma att predikas så likformigt som före Gutenberg. Tji fick han på den punkten.

Isaac Newton var mycket djupt troende, och såg det som människans uppgift att förstå Guds skapelse så noga som möjligt. Det var det som drev honom som vetenskapsman. Han ville ära Gud.

Men tyvärr för honom på den här punkten, var han och hans efterföljare så framgångsrika att beskriva universum med matematiska lagar, att det inte blev någon plats kvar för Gud själv. Om allt bara är studsande partiklar som följer på förhand uppgjorda regler finns det varken plats för den mänskliga själen, fri vilja eller någon Gud.

(Modernare fysik med osäkerhetsteorem och kaosteorier har numera visat att universum inte går att beskriva som ett gigantiskt biljardbord, så nu finns det återigen områden av osäkerhet där man kan lägga in både fri vilja och Gud om man så vill. Men just nu pratar vi om Newton.)

Istället för att bli ett sätt att ära Gud, ledde framgångarna för Newtons fysik till att hela idén med en gud kom att te sig felaktig ur vetenskapligt perspektiv. Det var inte vad Sir Isaac hade tänkt sig.

Precis samma osäkerhet om vad tekniska framsteg kommer leda till ser vi upprepas i den moderna teknikhistorien.

När Marconi uppfann radion trodde han att den skulle användas mest för samtal person till person. När Bell patenterade telefonen trodde han att den stora tillämpningen skulle bli att lyssna till musik som spelades centralt.

Det blev precis tvärtom, men det blev ju bra ändå.

Frågar man pionjärerna som skapade internet, svarar de alla att när de inledde arbetet kunde de inte föreställa sig ens den utveckling av internet som vi hittills har sett. Ber man dem beskriva hur nätet kommer se ut om 50 eller bara om 5 år får man ett skratt till svar. Det finns ingen som tror att det finns någon som kan göra några trovärdiga förutsägelser så långt fram i tiden.

Men ändå är vi kopimister övertygade om att internet är ett fantastiskt framsteg för mänskligheten som kommer leda till en bättre värld, trots att vi inte kan svara på hur den världen kommer se ut.

Vi noterar att det har gått åt rätt håll hittills, och tror att det kommer fortsätta göra det. I nästa avsnitt ska vi undersöka varför.

Kopiera och Sprid!

1: Sju historiska milstolpar

1

I skapelseberättelsen ser vi hur Kopieringen och Viljan att göra någonting större tillsammans ledde till livets uppkomst. De här två Grundläggande Principerna har därefter spelat en central roll i mänsklighetens historia.

Låt oss betrakta sju historiska milstolpar: elden, språket, kulturen, skriftspråket, tryckpressen, vetenskapen och internet.

Elden
När eld väl finns kostar det inget att kopiera den. Den som tänder sitt bloss från mitt får ljus utan att förmörka mig, konstaterade grottmänniskor många tusen år innan Jefferson gjorde det till ett citat.

Men det som kopierades mellan de första männen och kvinnorna i grottor var inte bara elden som sådan, utan också kunskapen om hur man tämjer den. Precis som eld kan kunskap kopieras i det oändliga utan att förlora i lyskraft. Hade inte elden som sådan och kunskapen om den kopierats, hade mänskligheten inte kommit vidare framåt.

Språket
När ett barn lär sig sina första ord är det genom att kopiera sina föräldrar, precis som de en gång gjorde med sina. Språket tillhör ingen och alla, och just däri ligger dess värde. Ju mer ett språk sprids, desto värdefullare blir det för dem som delar med sig av det.

Genom att lyssna och kopiera skapade urtidens människor det som än idag är samhällets viktigaste verktyg. Språket är grunden för vår förmåga att bygga större saker tillsammans, från enskilda projekt till hela civilisationer. Det finns andra former av kommunikation som också är viktiga, men för oss människor intar språket en särställning.

Kulturen
Det första människor gjorde när de väl fått tillgång till eld och språk, var att sätta sig runt lägerelden och börja berätta sagor för varandra.

Den som i urtiden uppfann ordet “tiger” kanske i första hand tänkte sig att ordet skulle användas när det faktiskt fanns tigrar i närheten, men så blev det inte. Istället fylldes sagor och sånger av tusentals tigrar som aldrig funnits i verkliga världen, men som levde skrämmande och vackra i människornas fantasi.

Sagorna och sångerna kopierades och spreds och skapade band mellan människors tankar, som i sin tur gav upphov till nya sagor och sånger, som gjorde det möjligt att tänka ännu större saker tillsammans. Så utvecklas kulturen i ett evigt kretslopp där gamla uttryck kopieras och sprids och ger näring åt nya.

Skriftspråket
Den mänskliga hjärnan har klara och tydliga begränsningar för hur mycket den kan komma ihåg och återberätta. Skriftspråket blev nästa milstolpe som lät oss ta oss runt de begränsningarna.

Med skriftspråk går det att sprida mer komplicerade tankar till fler till en lägre kostnad. Det går att skapa mer komplicerade strukturer som inbegriper fler individer. Mängden information som kan lagras är inte längre begränsad till vad någon enskild person kan komma ihåg.

Skriftspråket gjorde att information kunde kopieras och spridas som aldrig tidigare. Det gjorde att civilisationer kunde uppstå och skapa förutsättningarna för den vidare utvecklingen.

Tryckpressen
När Gutenberg satte ihop sin tryckpress precis innan 1500-talet tog sin början var det startskottet på den utveckling som skulle ge oss den moderna värld som vi har idag.

Tryckpressen sänkte drastiskt kostnaden för att sprida information. Inom några decennier hade tekniken spritt sig som en löpeld över hela Europa. Aldrig förr hade det flödat så mycket information och så många nya tankar genom människors huvuden.

Sedan dess har det tryckta ordet stått i kunskapens, kulturens och demokratins tjänst. Den enskilda pennan har inte alltid varit mäktigare än svärdet, men på längre sikt har det fria ordet visat sig vara en naturkraft som ingen regim i världen kan stoppa.

Vetenskapen
Isaac Newton får stå som symbol för den nya vetenskapen som började växa fram något århundrade efter tryckpressens genombrott.

En nyhet var det vetenskapliga förhållningssättet, där man gör observationer och experiment och sedan försöker bygga teorier utifrån de resultat man har fått. Men ännu mer fundamentalt var att man började publicera sina tankar och upptäckter så att de kunde spridas. Tryckpressen har fram till idag varit det viktigaste vetenskapliga instrumentet inom alla discipliner.

Alkemisterna hemlighöll sina resultat, och kom ingenstans alls på flera tusen år. Kemisterna publicerade sina, och förändrade världen på ett århundrade. Sedan Isaac Newtons dagar har vetenskapsmän kunnat se allt längre genom att ställa sig på en allt högre pyramid av jättars axlar. Kopiering och spridning av kunskap har givit oss den teknologiska värld vi har idag.

Internet
Idag vet vi ännu inte vad det kommer bli av internet, men vi har sett tillräckligt för att veta att det kommer blir något riktigt stort. Precis som skriftspråket och tryckpressen på sin tid innebär internet ett kvantsprång vad gäller vår förmåga att kopiera information och bygga större saker tillsammans.

Vart det kommer leda i slutändan vet ingen, men vi kopimister känner förtröstan inför framtiden. Vi har sett genom historien hur de två grundläggande principerna Kopiering och Viljan att skapa någonting större tillsammans har samverkat för att föra mänskligheten framåt till den punkt där vi är idag.

Vi är ivriga att fortsätta medverka i den process som startade den första gången en man eller kvinna i en grotta delade med sig av en eldslåga, och fick ett leende tillbaks.

Kopiera och Sprid!

Letar lokal att hushålla i

1

Det Missionernade Kopimistsamfundet har växt mycket de senaste månanderna. Att budskapet om kopimismen sprider sig är en välsignelse.

Vi letar nu efter en gammal kyrka att hushålla i. Det behöver inte ha varit en svensk kyrka, utan byggnaden kan även varit en religiös byggnad för någon annan religion.

Vi vill gärna utveckla byggnaden och tänker låta den remixas. Byggnaden ska bli en helig plats för kopimistiskt utövande och andlig tro.

Vår annons på blocket.

Känner du någon som säljer en kyrkbyggnad så hör gärna av dig!

Kopiera och sprid.

Missionary gathering in Belgrad

0

Between the 26:th and 28:th of April will Chief missionary Isak Gerson participate in Share Conference in Belgrad.

Copy and Seed.

Changes on the way

1

Kopimists of the world.

We have come to a point where need to organize the Missionary Church of Kopimism.

Please in the future, if you want to contact us call our press officere M on 0046708763655.

Copy and seed.

Nova doctrina

8

Processen fram till ett godkännande av Kammarkollegiet var allt annat än små korta formaliteter. Den första ansökan skickades till Kammarkollegiet 2010. Tre ansökningar och ett år senare var det klart.

I vår korrenspondens med Kammarkollegiet under året framgick det att de verkade misstycka vad det gällde vårt språkbruk. Exempelvis, istället för att skriva om gudstjänst pratade vi om kopyacting. Vi skrev medlemmar istället för att prata om en bredare gemenskap. Det handlar om semantik. Till slut insåg vi att enda sättet att ta Kopimistsamfundet förbi Kammarkollegiets nålsöga var att kopiera deras egna lagtexter in i ansökan. Ctrl-c + ctrl-v, sen kom ett godkännande på posten.

Vår Nova doctrina för den Nya tiden 2.0 bygger på ett par grundläggande axiom, som i sin tur kan härledas tillbaka till vårt starka värnande av informationsvärdet, det värde som all information, i sig självt, besitter, oavsett vad informationen har för egenskaper. Eftersom information och informationsvärde är så heligt för oss erkänner kopimister följande grundaxiom:

  • Kopiering av information är etiskt rätt.
  • Spridande av information är etiskt rätt.
  • Remixande är en heligare typ av kopiering än den perfekta, digitala kopieringen, då remixande är korskopiering av en mångfald av information.
  • Att kopiera eller remixa information som förmedlats av en annan person ses som en akt av respekt och ett starkt uttryck för acceptans och kopimistisk tro.

Rätten att kopiera är närmast naturrättslig, då kopieringen är en central del av livet. Den dogmatiska upphovsrättsdoktrinen går i konflikt med människans beteende. Deras herravälde bygger på att låsa in kunskap och sedan påtvinga oss sin tro, á la Franco.

Att den auktoritära upphovsrättsläran är upphöjd till statsreligion går emot de 1700-tals upplysningsideal vi så varmt håller om hjärtat. Justitedepartementet har sedan en tid tillbaka skickat ut en liten broschyr till skolorna där tron på att kunskap skapas ur tomma intet lärs ut. Det minsta vi kan begära är att staten är sekulär i frågan och låter varje individ själv avgöra vad som är moraliskt rätt.

Vår Nova doctrina ifrågasätter “den av gud givna ordningen” om synen på kunskap och information. Kopimismen lär att det är moraliskt rätt att kopiera och sprida information. Att skapa är att kopiera. Att kopiera är att skapa.

Upphovsrättsextremisternas kunskapssyn ses tydligt i diskussionen om plagiering på universiteten. Man försöka tuta i studenterna att de ska komma på något nytt, när det i själva verket endast går att förädla befintlig information. Förädling är en enda lång remixprocess och kopiering.

När 1 miljon svenskar bänkar sig i tevesoffan för att titta på tv4:s Idol är det just kopior av tidigare uppsättningar vi får se. Kopior omger oss överallt och vi måste sluta inbilla oss att något nytt skapas. Vad är unikt?

Det höjs röster från kristet håll om att kopimismen inte är en äkta religion. Kritiken går ut på att Kopimistsamfundet endast kopierade in rätt texter för att få till ett godkännande av Kammarkollegiet, att vi endast är en rip-off.

Vi håller kristendomen som ett föredömligt exempel på just det vi vill värna om. Antagligen finns det inte något begrepp kristendomen självt har skapat. Allt är omtolkningar, förändringar och varianter på redan befintliga tankeströmningar – ett utmärkt exempel på remixkulturen!

Det är inte endast kristendomen som remixar, utan med all sannolikheten även islam och judendomen. Allt i livet är kopior och förädlingar. Vi söker därför leva i samexistens med andra kopior.

Den mest kända informationsbäraren, boken, skapades inom ramen för religiös verksamhet. Det var i kyrkans kloster böcker kopierades av munkar. Redan då förstod man vikten av att sprida information, att kopiera. Idag har de kristna munkarna fått andra sysslor och därmed tappat den viktiga samhällsuppgift de en gång utförde.

Det sociala arbetet inom Det Missionerande Kopimistsamfundet är mycket viktigt. Det bygger på att skapa kopior av kunskap och kultur till andra medmänniskor. Att ta vid där de kristna munkarna slutade. Vi vill leva i en värld där alla människor har tillgång till all information, ingen hålls utanför eller tillbaka. För att bli ett legitimt trossamfund i Sverige anser vi att vi behöver få statsbidrag och erhålla vigselrätt.

Det är hos Socialdepartementet trossamfund söker statsbidrag. Vi har börjat titta på de handligar som krävs för att bli berättigad statliga medel. Senare kommer vi att iordningställa en ansökan och hoppas givetvis på ett godkännande. Då vi av vissa redan utpekats som kontroversiella utgår vi ifrån att vi kommer att stöta på patrull. I slutändan är det dock regeringen som fattar beslut om vilka religiösa grupper som tilldelas offentliga medel.

Kammarkollegiet är de som förordar vigselrätten. Ett viktigt, och helt legitimt krav, är att man måste haft verksamhet under längre tid. Kopimistsamfundet bildades 2010 och har haft kontinuerlig verksamhet sedan dess bildande. Om detta inte skulle vara “verksamhet under längre tid” blir vi oerhört förvånade.

Som så många andra troende önskar vi kunna utöva vår verksamhet och tro under religionsfrihetens vingar. Därför strävar vi efter att bli ett legitimt trossamfund i hopp om att den moderna inkvisitionen mot oss kopimister och troende ska upphöra. Inkvisitörerna vill statuera exempel av oss, i likhet med vad som skedde när katolska kyrkan satte kättare i stupstocken på torget. Må vara att vi inte delar deras tro och övertygelse, men vi är säkra på att det måste gå att leva i samexistens ändå.

Tron om kopians andlighet och alla människors rätt till all kunskap och information är här för att stanna. Religionen ska inte ses som något orubbligt och statiskt. Den är föränderlig och anpassas hela tiden till rådande samhällsvärderingar.

Kopiera och sprid.

Kopimi

1

Svar på kritik från Dagen

0

Please translate to text to different languages so people can understand it.

Den 10/1 skriver man på ledarplats i Dagen om det nyligen godkända trossamfundet Det Missionerande Kopimistsamfundet.

Att man förfäras över Kopimistsamfundets godkännande är ett tecken på att man känner sitt eget religionsoligopol hotat. Det är inte längre endast krista, muslimer och judar som får utöva sin tro under religionsfrihetens vingar.

Kammarkollegiets beslut tyder på att det finns konsekvens och rättsäkerhet från statens håll. Att erkänna kopimisternas tro ligger i linje med de värderingar som en hel generation känner sig värna om, att kopiera och sprida information. I skrivande stund har Kopimistsamfundet ca 4000 medlemmar och i detta nu startas kopimistsamfund i minst sju andra länder.

Att påstå att kopimisterna drar åtlöje över andra troende är inget annat än en sätt att försöka förminska andra människors övertygelse.

Kopimisterna ifrågasätter den rådande ordningen i likhet med när Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten och kritiserade katolicismen. Den upphovsrättsfundamentalistiska tron vissa håller för helig är för kopimisterna främmande och inget de bekänner sig till.

Om ett resultat av Kammarkollegiets godkännande är att lagstiftningen kring trossamfund skärps och försvåras så välkomnar vi det. Vi är säkra på att Kopimistsamfundet skulle godkännas likväl.

Vår tro bygger på kopiering och spridande av information. Allt till allas glädje och allas glädje av allt. Inga privilegier, ingen utanför – alla är med. Varje troende har all kunskap – all kunskap sprids av varje troende till alla människor utan undantag.

Kopimisterna håller kristendomen som ett föredömligt exempel. Det finns förmodligen inte ett enda begrepp som kristendomen själv har skapat, utan allt är omtolkningar, förädlingar och varianter av redan befintligt tankegods – kristendomen är alltså en ypperlig representation av remixkulturen!

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund det är som får statsbidrag. Får Kopimistsamfundet avslag på sin ansökan av religiösa skäl gör man skillnad på tro och tro. Det enda som är heligt då är hyckleriet.

Kopiera och sprid.

The message is growing

9

Dear kopimists,

the message of kopimism are being copied like never before!

 

We are over 4000 kopimists register at The Missionary Church of Kopimism. Here is a list of where The Missonary Church have been growing. As you can see, it’s a lot of contries!

http://kopimistsamfundet.ru/

http://kopimistsamfundet.ca/

http://kopimistsamfundet.us

http://kopimistsamfundet.dk/

http://kopimisme.fr/

http://kopimistsamfundet.com

http://kopimistsamfundet.ro/

http://kopimi.in

http://kopimistsamfundet.fr/

http://www.kopimisme.org/

http://www.kopimistsamfundet.co.nz/

http://kopimistsamfundet.jp/

http://www.copimismo.it/

In some of this contries kopimist is trying to get recognition from the state. We embrace you.

It’s of grave importance that we copy the message to all the continets.

All knowledge to everyone is the minimum goal. Spread the message as good as you can.

 

Copy and seed.

Därför registrerade vi ett trossamfund

12

Please translate and paste the links in the comment field.

Kopimi myntades som begrepp i början av 2000-talet på piratbyråns forum. Kopimi, från engelskans “copy me”, innebär en uppmaning att kopiera. Kopimi är beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras. För oss är frågan om friheten att kopiera inte politisk, utan mycket djupare än så.

Kopimistsamfundet tror inte på gudar eller övernaturliga krafter. Livet som vi känner det uppstod med DNA-molekylens förmåga att duplicera sig. Den processen är det mest grundläggande elementet i livets natur, och DNA är egentligen enbart en informationsbärare, en följd av molekylsegment som bestämmer vilka vi blir. Kopiering är själva förutsättningen för celldelningen och livet i den form vi känner det.

Kopieringen är fundamental för livet och pågår konstant överallt omkring oss. Delad information ger nya perspektiv och är upphov till nytt liv. Vi känner en andlig koppling till den skapade kopian.

Ett viktigt inslag i vår kyrka är det missionerande budskapet. Från alla till en och från en till alla – och sedan tillbaka – utbyte utan början och utan slut. Allt till allas glädje och allas glädje av allt. Ingen utanför – alla är med. Varje troende har all kunskap – all kunskap sprids av varje troende till alla människor utan undantag. Starta exponentiell kaskad.

Precis som språk är kulturyttringar olika sätt att kommunicera, ett grundläggande verktyg för de flesta sociala djur. Precis som det talade språket utvecklas kulturen genom att den sprids. Det går inte att skilja spridandet av kultur från själva skapandeprocessen eftersom det i princip är samma sak. I likhet med språket blir kultur meningslös och dör ut om den inte sprids. Att kopiera är att skapa. Att skapa är att kopiera. Att något uppstår ur tomma intet är en absurd idé.

Det Missionerande Kopimistsamfundet ansökte om att bli ett registrerat trossamfund för att vi förtjänar samma erkännande och respekt som andra trosinriktningar. Inom kort kommer vi även att ansöka om vigselrätt, samt om statsbidrag för att bygga ut vår verksamhet.

Vi människor vill alltid ha svar på de svåra frågorna. Kopimismen är en trosinriktning som försöker besvara den existensiella frågan; vad är meningen med livet? Vi tror att svaret står att finna i kopiering, spridning och remixande av information.

Kopiera och sprid.

kopimi's RSS Feed
Go to Top