Please translate to text to different languages so people can understand it.

Den 10/1 skriver man på ledarplats i Dagen om det nyligen godkända trossamfundet Det Missionerande Kopimistsamfundet.

Att man förfäras över Kopimistsamfundets godkännande är ett tecken på att man känner sitt eget religionsoligopol hotat. Det är inte längre endast krista, muslimer och judar som får utöva sin tro under religionsfrihetens vingar.

Kammarkollegiets beslut tyder på att det finns konsekvens och rättsäkerhet från statens håll. Att erkänna kopimisternas tro ligger i linje med de värderingar som en hel generation känner sig värna om, att kopiera och sprida information. I skrivande stund har Kopimistsamfundet ca 4000 medlemmar och i detta nu startas kopimistsamfund i minst sju andra länder.

Att påstå att kopimisterna drar åtlöje över andra troende är inget annat än en sätt att försöka förminska andra människors övertygelse.

Kopimisterna ifrågasätter den rådande ordningen i likhet med när Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten och kritiserade katolicismen. Den upphovsrättsfundamentalistiska tron vissa håller för helig är för kopimisterna främmande och inget de bekänner sig till.

Om ett resultat av Kammarkollegiets godkännande är att lagstiftningen kring trossamfund skärps och försvåras så välkomnar vi det. Vi är säkra på att Kopimistsamfundet skulle godkännas likväl.

Vår tro bygger på kopiering och spridande av information. Allt till allas glädje och allas glädje av allt. Inga privilegier, ingen utanför – alla är med. Varje troende har all kunskap – all kunskap sprids av varje troende till alla människor utan undantag.

Kopimisterna håller kristendomen som ett föredömligt exempel. Det finns förmodligen inte ett enda begrepp som kristendomen själv har skapat, utan allt är omtolkningar, förädlingar och varianter av redan befintligt tankegods – kristendomen är alltså en ypperlig representation av remixkulturen!

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund det är som får statsbidrag. Får Kopimistsamfundet avslag på sin ansökan av religiösa skäl gör man skillnad på tro och tro. Det enda som är heligt då är hyckleriet.

Kopiera och sprid.